zobacz Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechnika KrakowskaZakład Budownictwa I Gospodarki WodnejZakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki WodnejKatedra Hydrauliki i Hydrologii

Katerdra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w zakresie hydrologii są podstawy zjawisk ekstremalnych (w tym wykonywanie ekspertyz) oraz modelowanie matematyczne procesów hydrologicznych w zlewniach rzecznych.

Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w sferze gospodarki wodnej są metody oceny skuteczności i efektywności działania systemów i obiektów gospodarki wodnej oraz bilanse wodno-gospodarcze.

Zakład Budownictwa Wodnego I Gospodarki Wodnej

Obszarem działalności w zakresie budownictwa wodnego sa zagadnienia związane z utrzymaniem, regulacją rzek i potoków, obiektami małej retencji oraz ze specjalnymi konstrukcjami hydrotechnicznymi (jazy, zapory).

Katedra
Hydrauliki i Hydrologii

Obszarem działalności w sferze hydrauliki I hydromechaniki są rozwiązania dotyczące min.: przepustowości koryt, przepływu w zbiornikach i upustów budowli wodnych.

Aktualności

Seminarium Instytutu (07.03.2018)

(13.03.2018)

http://holmes.iigw.pl/~mbodzion/zaklad/galeria/2018/02_seminarium/fot_01.jpgW dniu 07.03.2018 obyło się seminarium IIGW
- dr inż. Andrzej Wolak, I./Zad.3. Utrzymanie i renaturyzacja rzek i potoków górskich w kontekście funkcji zlewni i cieków – strategia i metodyka działań oraz uzupełnienie
- dr Paweł Hachaj, Probabilistyczny opis dynamiki zbiorników retencyjnych pracujących w warunkach normalnych – etap 4 - kontynuacja

Powrót